O nás

Vitajte v Hello!

Zistite viac o našej jazykovej škôlke a našej vízii. Nazrite do nášho zariadenia a stretnite sa s našimi zamestnancami!

Milý rodič,

Blahoželáme vám k výberu IPC školy pre vaše dieťa! Chápeme, že výber vhodnej školy nie je ľahká úloha.

Výberom školy IPC ste vybrali školu, ktorá prešla dôkladnými autorizačnými postupmi a preukázala medzinárodne prijateľný záväzok k profesionalizmu a vzdelaniu.

Všetky školy IPC a ich zamestnanci sú povinní dodržiavať normy, ktoré obsahujú kódex profesionálneho a etického správania. Poskytujeme totiž vysokokvalitné vzdelávanie, ktoré je navrhnuté tak, aby odrážalo najlepšie postupy v teto oblasti a podporovalo kvalitné vyučovanie.

Vzdelávanie však ďaleko presahuje brány školy. Rada by som všetkých rodičov povzbudila, aby sa aktívne zaujímali o vzdelanie svojho dieťaťa a pokúsili sa, ak je to možné, aspoň o niekoľko aktivít s vaším dieťaťom doma. Môže to byť jednoduché ako čítanie príbehu pred spaním alebo počítanie konkrétnej farby automobilov na ceste domov.

Táto webová stránka obsahuje časti, ktoré poskytujú prehľad o tom, ako IPC funguje vo našej škole. Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach IPC. Dúfam, že vaša rodina sa bude tešiť zo všetkých skvelých funkcií, ktoré táto IPC škola ponúka. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa IPC, kontaktujte nás.

S pozdravom,
Lucia Filipová
Majiteľ, manager

Dobrý štart pre vás a vaše dieťa!

Po 10 rokoch skúseností s jazykovým vzdelávaním v našej jazykovej škole Hello sme vytvorili miesto, ktoré by poskytovalo kvalitné vzdelávanie pre deti. Takto sa zrodila naša materská škola. Od septembra 2015 zabezpečujeme celodennú starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov. V súčasnosti ponúkame jazykovú variantu slovensko-anglicko-španielskej triedy. Keď vstúpite do našej materskej školy, prídete na územie cudzej krajiny, kde dieťa prirodzene prijíma cudzí jazyk ako jediný spôsob komunikácie so zahraničnými lektormi. Náš denný program, vzdelávanie a komunikácia medzi deťmi sa poskytuje v cudzom jazyku, angličtine a španielčine. Sme akreditovaným vzdelávacím zariadením Ministerstva školstva, preto vzdelávacie aktivity ako aj predškolské vzdelávanie prebieha v slovenskom jazyku so slovenskými učiteľmi v súlade s národným vzdelávacím programom pre predškolské vzdelávanie ISCED O.


Naša misia

Naším cieľom je poskytnúť mladým deťom stimulujúce, vzrušujúce a bezpečné prostredie, kde môžu objavovať, komunikovať a učiť sa vyjadrovať sa v rôznych jazykoch. Prostredníctvom hry a aktivít, hudby a piesní, príbehov a poézie, skúseností a pozorovania poskytujeme základy, na ktorých budeme stavať.


Naša vízia

V škôlke Hello sme presvedčení, že znalosť rôznych jazykov je základnou zručnosťou 21. storočia. Chceme, aby naše deti boli pripravené na budúcnosť a materská škola Hello je ideálnym miestom na hranie a učenie sa súčasne! Ako povedal Frank Smith, „Jeden jazyk ťa postaví na chodbu životom. Dva jazyky ti otvoria každé dvere po jeho ceste.“

Naša materská škola sa nachádza v zrekonštruovanej budove vybavenej novým nábytkom a špeciálnymi miestnosťami, ktoré sú určené pre potreby detí. Je vybavená špeciálnymi miestnosťami určenými na výučbu, spánok, stravovanie, prijímanie rodičov a detí, šatnami a toaletami. Počítajte s vlastnou záhradou a detským ihriskom a možnosťou výletov do mestského parku cez ulicu. Poskytujeme deťom kvalitné denné jedlá vrátane desiaty, obeda, olovrantu, ovocia a pitného režimu. Budova má pohodlný prístup a veľa parkovacích miest. Triedy sú tvorené malými počtami detí: skupina do 10 detí na jedného učiteľa. Denné programy sú rozlíšené a prispôsobené veku detí. Súlad s programom Ministerstva školstva SR zabezpečuje vysokú kvalitu predškolského vzdelávania v rámci Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O.