Skutočne zdravá škola

Naša škôlka sa v roku 2021 zapojila do programu pod záštitou Ministerstva školstva SR nazývaného Skutočne zdravá škola.

„Skutočne zdravá škola je bezplatný a komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy, ktorý pomáhá v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme.

Zároveň prostredníctvom programu pomáhame dostať kvalitné, čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov do slovenských škôl a školských jedální.“ 

Zdroj www.skutocnezdravaskola.sk

V rámci programu Skutočne zdravá škola získava naša škôlka certifikáty ktoré sú jej prideľované na základe splnených kritérií. Radi by sme Vám predstavili niekoľko kritérií ktoré plníme v rámci tohto programu:

Zapojenie rodičov a detí do tvorby jedálničku

Pre zlepšenie školského stravovania v prieskumoch s rodičmi a žiakmi konzultujeme možnosti zlepšenia školského stravovania, aby sme zistili aké predstavy majú deti a rodičia o tom, čo sa v škôlke konzumuje a aké majú deti navýky z domu.

Informovanosť 

Rodičia sú informovaní o zložení pokrmov v školskej jedálni a o aktivitách programu Skutočne zdravá škôla cez aplikáciu Edupage. V aplikácii pravidelne zverejňujeme aktuálny jedálniček. Rodičia majú možnosť prísť aj osobne a niektoré jedlá ochutnať.

Špecifické diéty

Rešpektujeme potreby stravníkov so špecificou diétou. Naša školská jedáleň umožnuje stravníkom so špecifickou diétou ohriatie z domu doneseného diétneho pokrmu kedže technické vybavenie kuchyne nám neumožnuje dietetické jedlá pripravovať. Považujeme za dôležité, aby naša školská jedáleň umožnila všetkým deťom možnosť stravovania bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie alebo svetonázor. Pripievame tak k posilneniu vzájomnej tolerancie a obohateniu ostatných detí o nové kultúrne či kulinárske aspekty. 

Ekológia

V našej škôlke sme zaviedli používanie ekologicky šetrných čistiacich a umývacích prostriedkov pri upratovaní priestorov škôlky. 

Kvalita jedla

Naše jedlá neobsahujú nežiadúce prísady a minimalizuje sa používanie polotovarov. V našej školskej jedálni sa snažíme pripravovať maximum čerstvých jedál, napr. Pečieme vlastné pečivo slané aj sladké, pripravujeme vlastné rezance do polievky, knedle , cestoviny atď. Pri príprave jedál v školskej jedálni nepoužívame žiadne geneticky upravené výrobky alebo výrobky ktoré obsahujú geneticky upravené zložky.

Čerstvosť, sezónnosť a lokálnosť

Aspoň 75 % všetkých jedál je vyrobených z čerstvých, nespracovaných surovín či potravín, lebo zdravé jedlo znamená čerstvé potraviny. Definícia „čerstvých potravín” podľa programu Skutočne zdravá škola zahŕňa potraviny, ktoré nie sú priemyselne spracované, napríklad čerstvé alebo mrazené ovocie a zelenina, mäso, cestoviny, ryža, múka alebo strukoviny. Všetky čerstvé a nespracované suroviny pochádzajú z fariem zo SR. Všetko používané mäso pochádza zo zvierat chovaných v Slovenskej republike. To znamená, že naša škola ručí za to, že tovar spĺňa príslušné minimálne normy platné v Slovenskej republike alebo v EU. Sladkovodné ryby pochádzajú z chovu v Slovenskej republike alebo z chovov v regióne škôlky.

Nápoje

Deti a pracovníci školy majú prístup k pitnej vode podľa svojej potreby počas celého pobytu v škôlke. Sladené nápoje sa nahrádzajú nesladenými nápojmi. V školskej jedálni obmedzujeme používanie cukru pri príprave jedál a nápojov. Naše nápoje tvoria:  voda, nesladené ovocné či zeleninové džúsy, voda s citrónom alebo nesladený čaj. Škôlka neumožňuje predaj polotovarov a nápojov s vysokým obsahom tukov, solí a cukru ani v školskom bufete, ani vo výdajných automatoch. 

Informovanosť

V školskej jedálni sú k dispozícii informácie o pôvode použitých potravín. Uvádzame názvy poľnohospodárskych podnikov a miestnych obchodov, od ktorých nakupujeme miestne ovocie, zeleninu, mäso či mliečne výrobky do školskej jedálne. 

Vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci školskej jedálne sa zapájajú do vzdelávacích a osvetových akcií. Cesta za bronzovým certifikátom vyžaduje zmeny v práci zamestnancov školskej jedálne. Podporujeme pani kuchárku v osvojení niektorých nových zručností a vedomostí. V rámci plánu profesionálneho rozvoja absolvuje pravidelne praktické školenia o príprave čerstvých a sezónnych potravín. Sleduje všetky online webináre SZŠ. Súčasne sa zúčastňuje na vzdelávaní žiakov v oblasti stravovania. 

Vzdelávanie detí o jedle a potravinách

V rámci vzdelávacieho program majú deti tematický program na podporu zdravého stravovania, tieto sú vynikajúcou príležitosťou poskytnúť žiakom potrebné informácie o zdravom stravovaní. Deti majú v rámci vyučovania možnosť zúčastniť sa hodín varenia. Do nášho školského vzdelávacieho programu sme začlenili praktické činností v oblasti varenia či pestovania plodín. 

Záhradka a vzťah k prírode

Založili sme školskú zeleninovú záhradu a začleňujeme aktivity na záhrade do školského vzdelávacieho programu. 

Výlety

V rámci vyučovania zorganizujeme každoročné návštevy fariem v regióne. Aktivity na farme sú súčasťou školského vzdelávacieho programu. Poskytneme deťom možnosť navštíviť miestnych farmárov a poľnohospodárske podniky a podporíme ich, aby sa stali rozumnými a zodpovednými spotrebiteľmi.

Aktivity v škôlke

Každoročne zorganizujeme pre žiakov, rodičov a verejnosť akcie na tému zdravého stravovania. Organizovanie akcií tematicky zameraných na zdravé stravovanie sú skvelou príležitosťou pre rodičov i žiakov zapojiť sa do školského života. Snažíme sa zaujať zaujímavými akciami nielen deti, ale aj ich rodičov.

Informácie o programe

Všetky potrebné informácie o programe Skutočne zdravá škola nájdete na stránke https://skutocnezdravaskola.sk

Pravidelne prinášame informácie o aktivitách v rámci program aj cez Edupage, Instagram a Facebook škôlky Hello.