Cenník

Cenník

Zápis je možný kedykoľvek počas roka. Ak máte záujem pridať sa k nám, neváhajte nás kontaktovať a dohodneme si stretnutie a návštevu našej materskej školy. Tešíme sa na vás!
Aktuálny cenník 2020/2021

Školné deti od 2 do 3 rokov (podmienka prijatia- dieťa musí byť odplienkované) - 340 € /mesiac

Školné deti od 3 do 6 rokov - 330 € /mesiac

Denná stravná jednotka- 3.10 €

.
V konečnej cene je zahrnuté:

– 9 hodinová celodenná starostlivosť (7:30-16:30) 12 mesiacov v roku, nemáme žiadne prázdniny, zatvorené len počas štátnych sviatkov
- celodenné vzdelávanie v anglickom a španielskom jazyku so zahraničnými lektormi podľa špeciálneho medzinárodného programu IPC
- vzdelávanie v slovenskom jazyku podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu akreditovaného Ministerstvom školstva SR

– nadštandarné interiérové a exteriérové prostredie zrekonštruovanej vily v blízkosti mestského parku
–samostatné vzdelávacie miestnosti, samostatné spálňe, jedáleň, šatne a sociálne zariadenia
– celodenná strava ( desiata, obed, olovrant), pitný režim, sezónne ovocie a zelenina
– vlastná záhrada v bezpečne oplotenom areály škôlky
-Hygienické potreby ( posteľné prádlo, uteráky, podbradníky, vlhčené obrúsky,mydlá)

Výška príspevku od úradu práce, soc.vecí a rodiny sa na starostlivosť o dieťa do 3 rokov od 01.01.2016 zvyšuje na sumu 280 € / mesačne.


Online Prihlasovací Formulár