Cenník

Cenník

Zápis je možný kedykoľvek počas roka. Ak máte záujem pridať sa k nám, neváhajte nás kontaktovať a dohodneme si stretnutie a návštevu našej materskej školy. Tešíme sa na vás!
Aktuálny cenník k 1.9.2022

Školné deti od 2 do 3 rokov (podmienka prijatia- dieťa musí byť odplienkované) - 390 € /mesiac
Školné deti od 3 do 6 rokov - 370 € /mesiac
Paušálny mesačný poplatok za stravu - 94,50 €

.
V konečnej cene je zahrnuté:

– celodenná starostlivosť (7:45-16:30) - celodenné vzdelávanie v anglickom a španielskom jazyku so zahraničnými lektormi podľa špeciálneho medzinárodného programu IPC
- vzdelávanie v slovenskom jazyku podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu akreditovaného Ministerstvom školstva SR

– nadštandarné interiérové a exteriérové prostredie zrekonštruovanej vily v blízkosti mestského parku
–samostatné vzdelávacie miestnosti, samostatné spálňe, jedáleň, šatne a sociálne zariadenia
– vlastná kuchyňa - celodenná strava ( desiata, obed, olovrant), pitný režim, sezónne ovocie a zelenina
– vlastná záhrada v bezpečne oplotenom areály škôlky
-Hygienické potreby ( posteľné prádlo, uteráky, podbradníky, vlhčené obrúsky,mydlá)
Online Prihlasovací Formulár