Cenník

Cena

na školský rok 2017/2018


Školné deti od 2 do 3 rokov (podmienka prijatia- dieťa musí byť odplienkované) - 330 € /mesiac

Školné deti od 3 do 6 rokov - 310 € /mesiac

Denná stravná jednotka- 3.10 €

Cena zahŕňa:

– 10 hodinová celodenná starostlivosť (7:00-17:00) 12 mesiacov v roku, nemáme žiadne prázdniny, zatvorené len počas štátnych sviatkov
- celodenné vzdelávanie v anglickom a španielskom jazyku so zahraničnými lektormi podľa špeciálneho medzinárodného programu IPC
- vzdelávanie v slovenskom jazyku podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu akreditovaného Ministerstvom školstva SR

– nadštandarné interiérové a exteriérové prostredie zrekonštruovanej vily v blízkosti mestského parku
–samostatné vzdelávacie miestnosti, samostatné spálňe, jedáleň, šatne a sociálne zariadenia
– celodenná strava ( desiata, obed, olovrant), pitný režim, sezónne ovocie a zelenina
– vlastná záhrada v bezpečne oplotenom areály škôlky
-Hygienické potreby ( posteľné prádlo, uteráky, podbradníky, vlhčené obrúsky,mydlá)

Výška príspevku od úradu práce, soc.vecí a rodiny sa na starostlivosť o dieťa do 3 rokov od 01.01.2016 zvyšuje na sumu 280 € / mesačne.


Online Prihlasovací Formulár